Resmi Gazete’de bugün (18 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)

T.C. Resmî Gazete’de meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararlar yayımlanıyor. Bugünün Resmi Gazete kararlarını derledik;

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 154 kV Gerze Transformatör Merkezi Sahası Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7500)

–– Muş İli, Korkut İlçesinde Kurulacak RMS-A Şehir Giriş İstasyonunun Yapımı Amacıyla, Pınarüstü Köyü Sınırları İçerisindeki Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7501)

–– Ordu İlinde Kurulacak R3-Ordu-4 RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7502)

–– Aydın İli Sınırları İçerisinde Bulunan S:5261 Numaralı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7503)

–– 154 kV Tavşanlı Transformatör Merkezi Sahası Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7504)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7505)

–– 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 2/6/2022 Tarihli ve 5634 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7506)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Filistin Devleti Finansal İzleme Birimi (FFU) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7507)

YÖNETMELİKLER

–– Millî Savunma Üniversitesi Öğretim Programları, Materyalleri, Ortamları, Araştırma ve Uygulama Geliştirme Merkezi Yönetmeliği

–– Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/08/2023 Tarihli ve 12031 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/5/2023 Tarihli ve 2020/24924 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/6/2023 Tarihli ve 2020/22386 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/6/2023 Tarihli ve 2021/2754 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/6/2023 Tarihli ve 2021/14356 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2023 Tarihli ve 2019/6906 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2023 Tarihli ve 2020/12442 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2023 Tarihli ve 2020/36865 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x